آغازبه کار باشگاه مهارت ایرانیان

باامضای تفاهم نامه بین کانون انجمن های صنفی کارفرمائی اموزشگاه های آزادفنی وحرفه ای کشور وشرکت آرمان توسعه الکترونیک پارسه ، باشگاه مهارت ایرانیان آغازبکارکرد .

این باشگاه که برای بهرمندی موسسان ، مدیران ، مربیان وکارآموزان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور راه اندازی شده است با اعطای کارت بانکی خرید به اعضای باشگاه وبا پشتیبانی پارسه فعالیت خواهد نمود . 

سیداسماعیل سیداشرفی دبیرکانون کشوری ومدیراین باشگاه درمراسم امضای این تفاهم نامه گفت : هدف ازانعقاداین تفاهم نامه وراه اندازی باشگاه مهارت ایرانیان افزایش قدرت خرید همکاران درسطح کشور بابهره مندی ازتسهیلات قرض الحسنه وخریدهای باتخفیف واعتباری از" پذیرندگان کارت اعتباری پارسه " می باشد . سیداشرفی افزود باتوجه به مظلومیت آموزشگاه های آزاد بناداریم تا ازطریق ظرفیت های پارسه آموزشگاه هاوخدمات ارزشمندآنهارادرارائه خدمات آموزش مهارتی به جامعه معرفی نمائیم تا فرهنگ مهارت آموزی به درستی درجامعه ترویج وتوسعه یابد .

دارندگان کارت اعتباری پارسه عضو باشگاه مهارت ایرانیان ، علاوه برداشتن یک پنل اختصاصی برای مدیریت پرداخت های خود ، ازطریق همان پنل اختصاصی وبدون حضور دربانک تقاضای دریافت تسهیلات قرض الحسنه 10 و20 میلیون تومانی نمایند . همچنین ازهمان طریق براساس میزان تراکنش ها وکسب اعتبار تقاضای اعتبار مجازی خرید نمایند.

سیداشرفی افزود خیلی آموزشگاه های ما نیازدارند تاتجهیزات خودرا به روزآوری نمایند امابه دلیل فقدان منابع مالی مناسب این امکان راندارند که به این وسیله خواهندتوانست ازطریق پذیرندگان عضوپارسه نسبت به خرید مایحتاج خود اقدام نمایند .

دبیرکانون کشوری ابراز امیدواری کردتا عملیاتی شدن تفاهم نامه های کانون والبته تحرک بیشترآموزشگاه شاهدافق های روشنی برای همکاران شریف درسراسرکشورغزیزمان باشیم . 

 

تبلیغات
اخبار سامانه
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
آغازبه کار باشگاه مهارت ایرانیان