دستورالعمل اجرایی ایران مهارت

دستورالعمل اجرایی طرح ایران مهارت با هماهنگی

وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دانلود بخشنامه آموزش و پرورش سال تحصیلی 99-98


دستورالعمل  اجرایی طرح ایران مهارت سال تحصیلی 99-98

اعلامی سازمان فنی و حرفه‌ای به تاریخ 98/09/25

دانلود بخشنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور