شرکاری اجتماعی وآموزشی

                             انجمن دوقلوها وچندقلوهای پارسی 

                                                       http://www.irtwins.com/

موضوع تفاهم نامه :

1-1- ارائه خدمات آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای ، منطبق براستانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد کشور وابسته به کانون کشوری به دوقلوها و چند قلوهاواعضای خانواده آنها  .

2-1- همکاری دربرگزاری گردهمائی ها ، سمینارعلمی وترویجی وکارگاههای آموزشی درحوزه توسعه فرهنگ مهارت آموزی.

تبلیغات
اخبار سامانه
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
آغازبه کار باشگاه مهارت ایرانیان