مجموعه قوانین ومقررات مرتبط

تفاهم نامه آموزش های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت)

دستورالعمل اجرایی آموزش های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت)

شیوه نامه اجرایی آموزش های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت) سال 1400-1399

تبلیغات
اخبار سامانه
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
آغازبه کار باشگاه مهارت ایرانیان