شرکاری اجتماعی وآموزشی

                            شرکت بهپردازجهان (سامانه سربازماهر)       

                                http://sarbazmaher.ir/                            

موضوع قرارداد :

ارایه خدمات دیجیتال ثبت نام و شرکت در دوره های مهارت آموزی بر بستر سامانه smaher تولیدی شرکت بهپرداز، جهت ثبت ‌نام متقاضیان شرکت در دوره های "سازمان فنی و حرفه ای " توسط "بهپرداز" (بعنوان نماینده تام الاختیار قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان وظیفه نیروی‌های مسلح براساس تفاهم نامه با شرکت توسعه و پژوهش ناجی) درکلیه استان‌هایی که"کانون کشوری"درآنها دارای نمایندگی و شعب رسمی آموزشی میباشد.

تبصره 1: کار عملیات اجرایی موضوع قرارداد توسط کارکنان دفتر مرکزی شرکت بهپرداز انجام می‌گیرد.

تبصره 2: نمایندگان کانون کشوری دراستان ها شامل کانون های استانی ، انجمن های صنفی و آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد ، دارای معرفی نامه رسمی از کانون کشوری می باشند .

تبلیغات
اخبار سامانه
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
آغازبه کار باشگاه مهارت ایرانیان